Hướng dẫn tạo Self-claim và hướng dẫn checkin từ self-claim in

Sửa đổi trên: Sat, 13 Tháng 11, 2021 tại 9:22 SA


 Trong quá trình chấm công trên điện thoại, một số điện thoại không chọn được vị trí hoặc cần báo thời gian chấm công cụ thể hay chấm công bằng điện thoại (mobile checkin) chưa thực hiện được vì lỗi wifi/ chấm công bị quá hạn, dẫn đến quá thời gian chấm công quy định. Vậy nhân viên cần thực hiện Self-claim để ghi nhận thời gian chấm công thực tế.


        I/ Để thao tác thiết lập Self-claim (dành cho người thiết lập), thực hiện như sau:


Bước 1: Bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/


        Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:Bước 2: Chọn icon Bánh răng >> chọn Văn phòng >> chọn văn phòng muốn thiết lập tính năng self-claim, rồi chọn "Chỉnh sửa" >> chọn "Thêm checkin client"Bước 3: Điền tên trong "Client name" >> sau đó trong "Client type", chọn "Self-claim"


*Lưu ý: Khi 1 nhân viên thực hiện Self-claim, dữ liệu cần xác nhận lại dữ liệu checkin thì tick vào ô & chọn người quản lý xác nhận lại dữ liệu checkin bằng cách tag @username. Khi đó, sau khi nhân viên đã self-claim, hệ thống sẽ gửi thông báo đến cho người quản lý đã thiết lập trước đó và xét duyệt.        II/ Để thao tác checkin Self-claim (dành cho người sử dụng), thực hiện như sau:


1) Trên máy tính:

Bước 1: Bạn sẽ vào CHECKIN bằng cách chọn biểu tượng Base CHECKIN ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://checkin.base.vn/


        Sau khi vào Base CHECKIN, màn hình sẽ hiển thị như sau:


Bước 2: Chọn "My Checkins" >> chọn "Self-claim" Bước 3: Điền thời gian thực tế khi checkin/out & thông tin trong "My note" >> chọn "Lưu lại"*Lưu ý: đối với góc độ người duyệt trên máy tính, chọn "Approvals" >> hiển thị tất cả danh sách đang chờ xét duyệt >> chọn trạng thái xét duyệt phù hợp2) Trên điện thoại:

CÁCH 1: Chấm công trên ứng dụng Base Checkin trong app Base.vn

        Bước 1: Chọn Ứng dụng, chọn "Base Checkin"       Bước 2: Chọn dấu ".." ở góc trên bên phải >> chọn "Self-claim"        Bước 3: Điền thời gian thực tế khi checkin/out & thông tin trong "My note" >> chọn "Lưu lại"
CÁCH 2: Chấm công trong app Base HRM

        Bước 1: Chọn "Chấm công"       Bước 2: Ngay tại mục "Checkin, Nearby checkin, Lịch sử", kéo tay từ phải sang trái, chọn "Phê duyệt" >> chọn icon dấu cộng ở góc dưới bên tay phải       Bước 3: Chọn "Client" >> chọn"Thời gian" >> điền thông tin trong "Ghi chú" >> chọn "Tạo" ở góc trên bên tay phải*Lưu ý: đối với góc độ người duyệt trên điện thoại, chọn "Phê duyệt" >> hiển thị tất cả danh sách đang chờ xét duyệt >> chọn đề xuất muốn duyệt >> chọn trạng thái xét duyệt phù hợp


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.