Base Checkin

Các lỗi thường gặp khi Checkin Mobile
1. HRM không hiển thị client và Base.vn hiện lỗi 403 Nguyên nhân 1: do user chưa được add làm member của app Base Checkin. >> Giải pháp: thêm tà...
Wed, 10 Tháng 4, 2024 tại 9:45 SA
Cách kết nối máy chấm công với Base Checkin Client
Base Checkin Client là ứng dụng trung gian giúp kết nối dữ liệu từ máy chấm công với phần mềm Base HRM. Để thiết lập được ta cần thực hiện như sau : Bước...
Wed, 10 Tháng 4, 2024 tại 10:07 SA
Hướng dẫn tạo Self-claim và hướng dẫn checkin từ self-claim
 Trong quá trình chấm công trên điện thoại, một số điện thoại không chọn được vị trí hoặc cần báo thời gian chấm công cụ thể hay chấm công bằng điện thoại (...
Sat, 13 Tháng 11, 2021 tại 9:22 SA
Một số lỗi thường gặp khi thiết lập Base Checkin
Câu hỏi: Khách đã kết nối thành công Checkin Stations nhưng khi sync log chấm công thì Checkin Code hiển thị bị thiếu số. Khách đã sync thành công như...
Mon, 15 Tháng 11, 2021 tại 1:14 CH
Base Checkin: Giới thiệu về app Base Checkin Client và cách kiểm tra kết nối mạng giữa app và máy chấm công
1. Giới thiệu về app Checkin Client - App Base Checkin Station là ứng dụng dùng để kết nối với máy chấm công của khách hàng và đồng bộ dữ liệu chấm công lê...
Thu, 16 Tháng 2, 2023 tại 9:24 SA
Base Checkin: Cách bổ sung thêm log checkin cho nhân viên tại Base Checkin
Trong trường hợp máy chấm công bị hỏng, nhân viên quên chấm công,... bạn có thể bổ sung thêm log check in cho nhân viên nếu được phân quyền là App Admin ...
Tue, 10 Tháng 5, 2022 tại 10:46 SA
Base Checkin: Thêm dữ liệu chấm công từ file excel
Trong thực tế, nhiều nhân sự không cần chấm công hoặc có chấm công theo các hình thức khác không trực tiếp sử dụng Base, cuối tháng hoặc cuối chu kỳ Quản lý...
Wed, 8 Tháng 2, 2023 tại 9:07 SA
Base Checkin : Duyệt đề xuất khai báo chấm công và self-claim hàng loạt.
Để duyệt đề xuất khai báo chấm công và self-claim hàng loạt, bạn truy cập https://checkin.base.vn/ hoặc app Base Checkin trên thanh menu app. Sau đó, bạn là...
Mon, 19 Tháng 6, 2023 tại 3:59 CH
Base Checkin: Tạo hộ checkin cho nhân sự
Để tạo hộ log chấm công cho nhân sự khác, bạn truy cập vào Checkin.base.vn và thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Phân quyền tạo hộ log chấm công Bạn vào...
Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 11:56 SA
Base Checkin: Cách thêm người duyệt chấm công mobile
Bạn nhấn Get started để xem hướng dẫn chi tiết nhé
Thu, 24 Tháng 8, 2023 tại 9:48 SA