Base Checkin: Tạo hộ checkin cho nhân sự in

Sửa đổi trên: Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 11:56 SA


Để tạo hộ log chấm công cho nhân sự khác, bạn truy cập vào Checkin.base.vn và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Phân quyền tạo hộ log chấm công

Bạn vào Tuỳ chỉnh > Chọn Phân quyền > Bật cho phép tạo hộ log chấm công

- Nếu tắt cho phép tạo hộ: mặc định owner hệ thống và app admin overtime tạo hộ được cho những người cùng văn phòng với mình.

- Nếu bật Cho phép tạo hộ:

    + Người được phân quyền ở bước 2 sẽ tạo hộ được cho những người thuộc nhóm được đề xuất chấm công hộ, tuy nhiên vẫn bị ràng buộc phải cùng văn phòng.

    + Owner hệ thống và app admin Overtime luôn tạo hộ được cho những người cùng văn phòng với mình.

    +  Tối đa 100 user/lần tạo hộ.

Bước 2: Thêm người được quyền tạo log chấm công hộ:

Lưu ý: Chỉ phân quyền được theo nhóm, chưa phân quyền cho người cụ thể được đề xuất chấm công hộ.

Bước 3: Tạo đề xuất chấm công hộ

Các thông báo duyệt vẫn hiển thị dưới tên của người Được tạo hộ

Lưu ý: Người được tạo hộ cần có đủ các thông tin sau:
+ Phải cùng văn phòng với người tạo hộ

+ Phải có profile trên HRM

+ Profile HRM đã được gắn Timesheet

Nếu không đủ các điều kiện trên, khi tạo hộ hệ thống sẽ báo lỗi:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.