Base Checkin : Duyệt đề xuất khai báo chấm công và self-claim hàng loạt. in

Sửa đổi trên: Mon, 19 Tháng 6, 2023 tại 3:59 CH


Để duyệt đề xuất khai báo chấm công và self-claim hàng loạt, bạn truy cập https://checkin.base.vn/ hoặc app Base Checkin trên thanh menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn vào App Base Checkin , tại mục Phê duyệt >> bạn chọn phê duyệt

Bước 2 : Tại màn hình phê duyệt , bạn tích vào ô vuông cạnh chữ " Chọn tất cả " >> sau đó đưa chuột vào mục Đã chọn>> Approve all >> OK


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.