Base Payroll: Một số vấn đề thường gặp trên Payroll in

Sửa đổi trên: Tue, 26 Tháng 4, 2022 tại 4:08 CH


Câu hỏi:

 1. Đã tính ra đủ công nhưng giao diện timesheet vẫn hiển thị ra màu tím.

 2. Thay đổi thời gian làm việc/Shift point bên HRM nhưng Timesheet lại không được cập nhật.

 3. Thay đổi công thức bên Timesheet nhưng số công bên Payroll lại không được cập nhật.

 4. Đã cập nhật người phụ thuộc, nhưng bên Payroll không cập nhật.

 5. Đã đổi công thức timesheet nhưng day-point lại không chạy. Một số lỗi thường gặp?

 6. Đã chạy xong công trên timesheet, đã update system data bên Payroll nhưng data từ timesheet vẫn ko hiển thị bên Payroll.

 

-----------------------

Trả lời: 

 

1.  Đã tính ra đủ công nhưng giao diện timesheet vẫn hiển thị ra  màu tím

 • Nguyên nhân: Số công tính ra bên timesheet nhỏ hơn Standard shift points tại Shift policy (https://hrm.base.vn/timesheets/shifts)

 • Cách xử lý: Đổi lại Standard shift points cho khớp với số công chuẩn quy ước của từng ca.

2, Thay đổi thời gian làm việc/Shift point bên HRM nhưng Timesheet lại không được cập nhật.

 • Nguyên nhân: Chưa chọn "Tải lại lịch làm việc" (Mỗi lần đổi lịch tại HRM cần tải lại lịch ở đây). • Cách xử lý: Tải lại lịch làm việc ở giao diện trên là được.

3, Thay đổi công thức bên Timesheet nhưng số công bên Payroll lại không được cập nhật.

 • Nguyên nhân: Chưa lưu công tại timesheet và chưa Update System data tại Payroll

 • Cách xử lý: Làm 2 việc trên

Timesheet (lưu ý: Khi dữ liệu chấm công chưa xong thì chỉ nên thực hiện thao tác Lưu Lại, vì nếu done = khóa dữ liệu thì chỉ sys Owner mới có thể mở lại)


Payroll:


 

4. Đã cập nhật người phụ thuộc, nhưng bên Payroll không cập nhật.

 • Nguyên nhân: Chưa chọn ngày "Accepted date for tax deduction (dependant)"

 • Cách xử lý: Bổ sung ngày này cho người phụ thuộc => Update System Data bên Payroll

5. Đã đổi công thức timesheet nhưng day-point lại không chạy. Một số lỗi thường gặp?

 • Nguyên nhân: Thường là do sai công thức: dư dấu bằng, dư/thiếu dấu ngoặc.

VD: 

 • Cách xử lý: Thường nguyên nhân tại công thức (sai logic hoặc dư/thiếu dấu) => Kiểm tra kỹ logic

6. Đã chạy xong công trên timesheet, đã update system data bên Payroll nhưng data từ timesheet vẫn ko hiển thị bên Payroll.

 • Nguyên nhân: Chưa chọn cho phép dùng data của checkin hoặc chưa chọn dùng data từ timesheet.

 • Xử lý: Check 2 giao diện ở dưới xem đã kiểm tra đầy đủ hay chưa?


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.