Base Payroll

Base Payroll: Một số vấn đề thường gặp trên Payroll
Câu hỏi: Đã tính ra đủ công nhưng giao diện timesheet vẫn hiển thị ra màu tím. Thay đổi thời gian làm việc/Shift point bên HRM nhưng Timesheet lại khô...
Tue, 26 Tháng 4, 2022 tại 4:08 CH
Base Payroll: Các vấn đề về cập nhật lương từ HRM
1, Có cập nhật lương tại HRM nhưng biến "Salary" lấy không đúng dữ liệu ở Payroll - Biến "salary" ưu tiên lấy lương theo "Quyết đị...
Thu, 12 Tháng 1, 2023 tại 3:30 CH
Base Payroll: Nhân sự có thay đổi lương giữa tháng thì xử lý như thế nào?
Trong thực tế, việc nhân sự có điều chuyển, tăng lương, thăng cấp vào ngày giữa tháng xảy ra thường xuyên. Với những ngày làm việc cũ vẫn được tính lương cũ...
Wed, 22 Tháng 6, 2022 tại 9:24 SA
Base Payroll: Thiếu nhân sự trong chu kỳ tính lương
Trường hợp nhân sự được tạo hồ sơ tại Base HRM nhưng trong chu kỳ lương tại Base Payroll chưa có nhân sự đó cần kiểm tra các dữ liệu sau: a) Kiểm tra chính...
Mon, 27 Tháng 6, 2022 tại 10:42 SA
Base Payroll: Nhân sự không sử dụng Base thì có tính lương được không?
Nhiều công ty có sử dụng nhân sự thời vụ, nhân sự lao động phổ thông,... để thực hiện 1 số công việc. Những nhân sự này sẽ không sử dụng Base để quản lý côn...
Mon, 27 Tháng 6, 2022 tại 10:50 SA
Base Payroll: Tính lương cho nhân sự đi làm ngày lễ
Trong thực tế, việc nhân sự đi làm vào ngày nghỉ lễ là việc thường xuyên diễn ra đối với các doanh nghiệp dịch vụ và sản xuất. Những nhân sự này sẽ được tín...
Thu, 13 Tháng 10, 2022 tại 2:32 CH
Base Payroll: Đề xuất tăng ca không chuyển sang payroll
Số giờ tăng ca của nhân viên không được chuyển sang payroll. Các nguyên nhân thường gặp có thể như sau: 1. Sai trạng thái của đơn duyêt Bạn vào phần cài đ...
Wed, 19 Tháng 10, 2022 tại 2:54 CH