Base Payroll: Tính lương cho nhân sự đi làm ngày lễ in

Sửa đổi trên: Thu, 13 Tháng 10, 2022 tại 2:32 CH


Trong thực tế, việc nhân sự đi làm vào ngày nghỉ lễ là việc thường xuyên diễn ra đối với các doanh nghiệp dịch vụ và sản xuất. Những nhân sự này sẽ được tính lương 200%-300% so với làm ngày thường. Vậy để tính lương cho họ cần xử lý ra sao trên Base?

1, Tại HRM, thêm ngày nghỉ lễ

2, Đồng bộ ngày nghỉ lễ sang app chấm công

- Đối với Base Schedule hoặc Hourly chỉ cần cập nhật lại ngày nghỉ sẽ tự đồng bộ
- Đối với Base Timesheet chọn đồng bộ nghỉ lễ tại lịch làm việc 

3, Nhân sự thực hiện tạo đề xuất Overtime vào ngày nghỉ lễ

- Bản chất nhân sự đi làm vào ngày nghỉ là đang thực hiện tăng ca, vì vậy nhân sự hoặc quản lý cần tạo đề xuất tăng ca để tính công. Quản lý tạo chính sách overtime có cài đặt hệ số nhân tăng ca (VD: nếu nhân sự tăng ca ngày được x2 lương thì hệ số nhân tăng ca ngày điền 2)

- Nhân sự tạo đề xuất tăng ca

4, Tại Payroll, thực hiện lấy biến liên quan và tạo công thức để tính toán

- Cách lấy dữ liệu từ Base Overtime sang Base Payroll (HD tại đây)

- Cách thêm công thức vào mẫu bảng lương tại đây

- Cách thêm công thức vào bảng lương bất kỳ tại đâyCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.