Base Payroll: Đề xuất tăng ca không chuyển sang payroll in

Sửa đổi trên: Wed, 19 Tháng 10, 2022 tại 2:54 CH


Số giờ tăng ca của nhân viên không được chuyển sang payroll. Các nguyên nhân thường gặp có thể như sau:

1. Sai trạng thái của đơn duyêt

Bạn vào phần cài đặt của nhóm đề xuất tăng ca, kiểm tra lại trạng thái để đề xuất được chuyển sang CnB là Duyệt hay Xác nhận

Nếu bạn chọn Có, app chỉ gửi những đơn đã xác nhận sang payroll. Còn những đơn mới được Duyệt sẽ không được chuyển sang >> Bạn cần xử lý Xác nhận hết các đơn này để Payroll tính toàn lại dữ liệu nhé

2. Sai biến

- Bước 1: Kiểm tra biến của mã tăng ca

- Bước 2: Kiểm tra biến của mã tăng ca này trên payroll

Mã trên payroll có 2 biến là

- Overtime_hour_mã ca: Số giờ tăng ca của chính sách

- Overtime_rate_mã ca Tỷ lệ tăng ca của chính sách

Mã ca ở đây nếu không trùng với mã ca ở bước 2, thì payroll sẽ không nhận được số giờ từ overtime chuyển qua


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.