Base Payroll: Nhân sự không sử dụng Base thì có tính lương được không? in

Sửa đổi trên: Mon, 27 Tháng 6, 2022 tại 10:50 SA


Nhiều công ty có sử dụng nhân sự thời vụ, nhân sự lao động phổ thông,... để thực hiện 1 số công việc. Những nhân sự này sẽ không sử dụng Base để quản lý công việc nhưng quản lý vẫn muốn thực hiện tính toán lương của nhân sự tại Base Payroll. Vậy việc này có thể xử lý như thế nào?

=> Cách xử lý:

+ Có thể xử lý tình huống trên bằng cách tạo các hồ sơ nhân sự ảo (Tài khoản ảo) tại Base HRM (Hướng dẫn tại đây) và cài đặt chính sách lương cho các nhân sự đó. Chính sách lương có thể áp dụng chung hoặc riêng chính sách với các nhân sự có tài khoản bình thường.

+ Tại Base Payroll, tạo bảng lương theo chính sách lương của các nhân sự và chạy bảng lương để cập nhật.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.