Base HRM - TK ảo: Cách thêm tài khoản ảo trên HRM in

Sửa đổi trên: Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 11:22 SA


Tài khoản ảo là gì?

Tài khoản ảo dùng để lưu trữ thông tin nhân sự ( không có tài khoản base). Các nhân sự này thường không tương tác nhiều với hệ thống, không có các bước phát triển sự nghiệp, thuyên chuyển vị trí, bổ nhiệm,...

Để thêm danh sách tài khoản  ảo, bạn làm theo hướng dẫn sau

Bước 1: Truy cập vào HRM trong kho  ứng dụng hoặc  đường dẫn https://hrm.base.vn/ . Tại màn hình làm việc, bạn chọn Tạo mới=> Nhập danh sách tài  khoản ảo

Bước 2: Download file excel mẫu

Và điền thông tin vào bảng

Lưu  ý: - Các phần có dấu (*) là bắt buộc 

            - Dữ liệu để định dạng Text

 

Sau khi  điền  đầy  đủ thông tin, bạn upload file lên, chọn  Tiếp tục =>Import để hoàn tất thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.