Một số lỗi thường gặp khi thiết lập Base Checkin in

Sửa đổi trên: Mon, 15 Tháng 11, 2021 tại 1:14 CH


Câu hỏi:

 1. Khách đã kết nối thành công Checkin Stations nhưng khi sync log chấm công thì Checkin Code hiển thị bị thiếu số.

 2. Khách đã sync thành công nhưng khi push data lên Base thì không thấy logs

 3. Khách có 10 logs checkin trên Phần mềm MCC, nhưng khi sync lên Base chỉ hiển thị 7 logs

 4. Kết nối rất nhiều lần nhưng Checkin Stations báo lỗi. Nguyên nhân có thể vào các xử lý.

 5. Không thấy Client khi chọn Client trên Mobile checkin (app HRM). Báo lỗi "Cannot read property 'map’ of undefined'"

-----------------------

Trả lời: 

1. Khách đã kết nối thành công Checkin Stations nhưng khi sync log chấm công thì Checkin Code hiển thị bị thiếu số.

 • Nguyên nhân: Do cách thức sync data chưa phù hợp với máy chấm công

 • Cách xử lý: Chọn Method dạng: Pyatt  => Sẽ lấy đúng được checkin code (vấn đề thường xảy ra khi checkin code có hơn 5 chữ số)

2. Khách đã sync thành công nhưng khi push data lên Base thì không thấy logs

 • Nguyên nhân: Khách chưa add checkin cho employee ở HRM hoặc đã add code nhưng add nhầm Office

 • Cách xử lý: Add checkin code cho employee đúng Office (1 emp có thể nhận nhiều checkin code ở nhiều văn phòng)

3. Khách có 10 logs checkin trên Phần mềm MCC, nhưng khi sync lên Base chỉ hiển thị 7 logs

 • Nguyên nhân: Nhân viên đó buổi sáng checkin ở VP A, buổi chiều checkin ở VP B (và checkin code của nhân viên đó ở văn phòng B chưa được add lên Base HRM) => Chỉ logs được checkin ở VP A.

 • Cách xử lý: Thêm đầy đủ checkin code cho nhân viên theo từng văn phòng.

4. Kết nối rất nhiều lần nhưng Checkin Stations báo lỗi. Nguyên nhân có thể vào các xử lý.

 • Nguyên nhân: Có thể do chọn sai loại máy chấm công (1 số phần mềm máy chấm công hiển thị sai)

 • Cách xử lý: Chọn đúng loại máy (test 2 lựa chọn này, thường là TCP, nhưng nếu TCP ko được thì chọn UDP)5. Lưu ý: Để nhân sự chấm công được thì cần tạo thông tin nhân sự đó trên HRM và nhân sự đó đã được phân quyền dùng app Checkin thì mới check in được.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.