Base Sign: Cập nhật tính năng tháng 11/2021 in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 11, 2021 tại 2:44 CH


1. Cài đặt chung: Cho phép người ký chỉnh sửa vị trí gợi ý ký

Settings/ Thiết lập > General > Cho phép người ký chỉnh sửa vị trí gợi ý ký

 • : Cho phép người ký chỉnh sửa vị trí ký đã được gợi ý. Nếu văn bản chưa được gợi ý vị trí ký, người ký có thể kéo thả chữ ký mới.
 • Không: Không cho phép người ký chỉnh sửa vị trí gợi ý ký. Người ký phải ký theo những vị trí được gợi ý, không được chỉnh sửa hay kéo mới.2. Cài đặt chung: Lựa chọn bước để gửi lời mời ký

Settings/ Thiết lập > General > Lựa chọn bước để gửi lời mời ký


Với văn bản được Trình ký trực tiếp từ Base Sign, người trình ký thực hiện Gợi ý vị trí ký và Trình ký trong cùng 01 bước Tải lên văn bản. Sau bước này, hệ thống gửi thông báo cho người ký.


Do đó, thiết lập này chỉ áp dụng cho luồng Trình ký từ ứng dụng khác (Base Request, Base Workflow), trong đó tách riêng các bước Gợi ý vị trí ký và Trình ký.


 • Sau khi tải tài liệu lên và chèn mã (nếu có):
 • Nếu không Đề xuất cấp số, hệ thống gửi thông báo cho người ký ngay sau khi người trình ký tải lên văn bản.
 • Nếu có Đề xuất cấp số, hệ thống gửi thông báo cho người ký sau khi người trình ký chèn số.


 • Sau khi gợi ý vị trí ký:
 • Nếu không Đề xuất cấp số, hệ thống gửi thông báo cho người ký sau khi người trình ký gợi ý vị trí ký.
 • Nếu có Đề xuất cấp số, hệ thống gửi thông báo cho người ký sau khi người trình ký chèn số và gợi ý vị trí ký.


* Thao tác: Gợi ý vị trí ký

 • Khi gợi ý vị trí ký, người trình ký có thể kéo thả các trường vào các vị trí muốn gợi ý trong văn bản.


 • Tùy chọn loại trường: Chèn Document Code, Ký full ảnh & text, Ký chỉ ảnh, Ký nháy full ảnh & text, Ký nháy chỉ ảnh.


 • Các loại trường Ký full ảnh & text, Ký chỉ ảnh sẽ được gợi ý nhiều lần.
 • Đối với chữ ký của nhà cung cấp FPT, mỗi lần resize sẽ resize đồng thời cho toàn bộ chữ ký cùng loại, và mỗi lần ký sẽ ký đồng thời cho toàn bộ chữ ký cùng loại.


 • Nếu có nhiều người ký, có thể lựa chọn người ký cho từng vị trí gợi ý.


 • Có thể chỉnh sửa, ghi note từng vị trí.


 • Khi người ký đã Xác nhận ký thì không thể chỉnh sửa vị trí ký của người đó nữa.

* Thao tác: Chèn mã văn bản

 • Sau khi văn thư duyệt cấp số, người trình ký và người ký đầu tiên có thể chèn mã văn bản vào văn bản, tùy chọn chỉnh sửa vị trí và kích cỡ hiển thị mã.
 • Nếu văn bản có gợi ý vị trí chèn mã, mã văn bản sẽ được đặt đúng vào vị trí đc gợi ý khi chèn

* Thao tác: Ký

 • Hiển thị vị trí gợi ý ký tương ứng cho từng người ký
 • Khi ký, hệ thống sẽ tách các kiểu ký thành từng step và submit lần lượt từng phần (Ký nháy, Ký full, Ký chỉ ảnh).


 • Đối với chữ ký của nhà cung cấp Cyber, hệ thống hiển thị lần lượt từng chữ ký cho mỗi lần ký.

6. Tính toàn vẹn: Đảm bảo file được ký đúng với file gốc

 • Khi văn bản được Trình ký từ ứng dụng khác (Base Request, Base Workflow, Office...), sang app Sign thành công, khi ký Sign sẽ verify lại file gốc còn tồn tại không, nếu k còn thì sẽ cảnh báo người dùng ký văn bản

8. Tiện lợi khi lưu trữ: QR code link đến văn bản trên Sign

 • Sau khi ký xong, có thể in văn bản ra bản cứng để lưu lại, kèm QR code (trên 01 tờ giấy khác) để scan nhanh.
 • QR code chứa link dẫn đến văn bản đã ký, giới hạn quyền truy cập theo account (người trình ký, người ký, followers,...).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.