Base Sign

Base Sign: Cập nhật tính năng tháng 11/2023
1. Vô hiệu hóa file ký: - Phân quyền: Người trình ký, Quản trị hệ thống (owner), quản trị ứng dụng (app admin) nhưng có liên quan đến file ký (người theo d...
Wed, 13 Tháng 12, 2023 tại 5:38 CH
Base Sign: Cập nhật tính năng tháng 8/2022
1, Hỗ trợ tích hợp với chữ ký số của VNPT SmartCA (HDSD) Để tích hợp và sử dụng được, người dùng cần chuẩn bị: - Với chữ ký VNPT - SmartCA, người dùng cần...
Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 11:55 SA
Base Sign: Cập nhật tính năng tháng 3/2022
1. Các hình thức ký hỗ trợ: - Ký bằng USB Token ( thiết bị cứng cắm vào máy) - Ký bằng file mềm  - Hỗ trợ với mọi nhà cung cấp với 2 thiết bị trên 2....
Tue, 29 Tháng 3, 2022 tại 3:50 CH
Base Sign: Cập nhật tính năng tháng 11/2021
1. Cài đặt chung: Cho phép người ký chỉnh sửa vị trí gợi ý ký Settings/ Thiết lập > General > Cho phép người ký chỉnh sửa vị trí gợi ý ký Có: Cho p...
Fri, 19 Tháng 11, 2021 tại 2:44 CH
Base Sign: Cập nhật tính năng tháng 10/2021
I. Cho phép Admin setup mẫu chữ ký cho hệ thống Với nhà cung cấp FPT, hỗ trợ người dùng có thể tùy chỉnh mẫu chữ ký sang phiên bản đẹp hơn, tùy ý người dùn...
Tue, 19 Tháng 10, 2021 tại 3:18 CH