Base Sign: Cập nhật tính năng tháng 8/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 11:55 SA


1, Hỗ trợ tích hợp với chữ ký số của VNPT SmartCA (HDSD)

Để tích hợp và sử dụng được, người dùng cần chuẩn bị:

- Với chữ ký VNPT - SmartCA, người dùng cần có tài khoản ký đã đăng ký với VNPT trước 

- Download ứng dụng VNPT - SmartCA  về điện thoại và login với tài khoản được VNPT cung cấp: Ứng dụng này giúp người dùng xác thực ký khi thao tác ký văn bản (khác với FPT và Cyber thường ký bằng các phương thức như passcode hoặc OTP gửi qua Email, SMS) 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.