Base Request: Cập nhật tính năng tháng 12/2021 in

Sửa đổi trên: Mon, 20 Tháng 12, 2021 tại 10:12 SA


1. Thêm người duyệt linh động trong từng nhóm đề xuất (HDSD

- Thiết lập trong từng nhóm đề xuất

- Cho phép thiết lập người duyệt linh động của nhóm

- Hiển thị trường Người duyệt linh động trong form tạo mới đề xuất

2. Sắp xếp thứ tự người duyệt với 3 nhóm: Người duyệt cố định, người duyệt linh động, quản lý trực tiếp

- Kéo/ thả để sắp xếp thứ tự

- Hiển thị thứ tự đúng như thiết lập


3. Cho phép người theo dõi mặc định và người duyệt mặc định được xuất đề xuất ra excel


4. Cho phép tùy chỉnh các hình thức in/ in theo mẫu

- Thiết lập trong từng nhóm đề xuất

- Lựa chọn các hình thức in

- HÌnh thức nào đc tick thì đề xuất tạo từ form đó chỉ hiển thị hình thức đó


5. Chuyển tiếp đề xuất: thêm người liên quan đề xuất mới vào đề xuất gốc

- Thiết lập chuyển tiếp trong từng nhóm đề xuất

- Nếu chọn " Những người liên quan đến đề xuất ": Trên form chuyển tiếp quản lý trực tiếp, người xét duyệt, người duyệt linh động, người theo dõi và người chuyển tiếp ( người tạo đề xuất mới) sẽ được thêm vào là người theo dõi của đề xuất gốc. 

Những người liên quan của đề xuất mới bị trùng với người duyệt hoặc người tạo đề xuất gốc thì sẽ không được thêm vào người theo dõi của đề xuất gốc.


7. Ghi lại lịch sử thêm/ xóa người theo dõi trong 1 đề xuất


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.