Base Meeting: Cập nhật tính năng tháng 12/2021 in

Sửa đổi trên: Mon, 16 Tháng 1, 2023 tại 10:53 SA


1. Cho phép nhân bản cuộc họp

Owner, App admin, người tạo được quyền nhân bản cuộc họp


2. View Lịch: cho phép user lọc các cuộc họp mà mình tham gia/ theo dõi theo từng nhóm cuộc họp


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.