Base HRM - Cài đặt: Cách thiết lập Web Checkin Client in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 2:48 CH


Để thiếp lập Web Checkin Client ở HRM bạn vào link sau: https://hrm.base.com.vn/settings/offices


Bước 1. Chọn Văn phòng muốn thiết lập Web Checkin Client > Rê chuột vào “Chỉnh sửa” > Chọn “Thêm checkin client” > Điền vào tên của cách checkin tại “Client name” >  Chọn “Client type” là web_checkin 


Lưu ý: 

  • Client IP address: trong trường hợp công ty dùng mạng có IP tĩnh, có thể điền IP để ràng buộc nhân viên phải kết nối vào mạng công ty mới check in được, nếu không điền thì nhân viên có thể checkin bất cứ đâu nếu dùng trình duyệt web

  • Yêu cầu xác nhận lại dữ liệu checkin: tick chọn và tag người quản lý để phê duyệt cho các trường hợp check in bằng web_checkin này nếu cần thiết

  • Chỉ chấp nhận check-in của nhân viên cùng văn phòng: tick chọn thì nhân viên từ văn phòng khác sẽ không checkin được bằng client này

  • Chỉ chấp nhận checkin đối với một số lịch làm việc được chọn: tick chọn > Hệ thống sẽ hiển thị các lịch làm việc > Chọn các lịch làm việc có thể checkin bằng client nàyBước 2. Nhấn lưu lại để hoàn tất thao tác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.