Base Wework: Xuất excel công việc của nhiều phòng ban/ dự án cùng lúc in

Sửa đổi trên: Thu, 14 Tháng 4, 2022 tại 11:46 SA


Để xuất excel công việc của nhiều phòng ban dự án cùng lúc bạn truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc click vào biểu tượng app trên thanh menu. 

1. Xuất công việc từ nhiều dự án phòng ban chung 1 Department

Bước 1. Chọn vào Department > Chọn Department muốn xuất công việc ra > Chọn dấu "..." > Chọn xuất CV của nhiều Dự án/ Phòng ban ra excel

Bước 2. Chọn khoảng thời gian, phòng ban/ dự án mà bạn muốn xuất công việc ra excel

2. Xuất công việc từ nhiều dự án phòng ban khác nhau

Chọn vào Dự án & Phòng ban > Chọn dấu "..." > Chọn xuất CV của nhiều Dự án/ Phòng ban ra excel

Lưu ý:

- Chỉ có system ownerapp admin có quyền xuất excel công việc từ nhiều phòng ban/ dự án cùng lúc.

- Hỗ trợ xuất tối đa 100 phòng ban/ dự án, 3000 Công việc và 5000 Công việc con.

- Khi xuất excel user có thể chọn có xuất kèm công việc con, trường dữ liệu tùy chỉnh hoặc không.

- File export có mẫu tương tự như mẫu export của từng phòng ban/ dự án, một số điểm khác:

  • Tên phòng ban/ dự án sẽ được highlight như tên nhóm công việc hiện có
  • Thêm cột Department ID, Tên Department, Dự án/ Phòng ban ID, Tên dự án, ID Nhóm công việc, Tên nhóm công việc, Metatype Level

 Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.