Base Office ver2: Cách upload văn bản hàng loạt lên Base Office in

Sửa đổi trên: Fri, 3 Tháng 6, 2022 tại 11:20 SA


Để upload văn bản hàng loạt lên Base Office bạn nhấn vào biểu tượng app Office trên thanh menu hoặc vào đường dẫn sau https://office.base.vn/home

 

Lưu ý: 

- Chỉ system ownerapp admin có quyền này 

- Các văn bản upload lên sẽ được duyệt tự động


Bước 1. Vào mục Tùy chỉnh, chọn Tải văn bản lên


Bước 2. Xuất hiện màn hình để chọn file excel mẫu để tải lên văn bản > Nhấn vào Download để tải về 


Lưu ý: Mục Click để tải về dữ liệu tham khảo:

- Trong file này các thông tin trong dấu ngoặc đơn chỉ giải thích ý nghĩa hoặc thể hiện ID của thông tin trong hệ thống, còn lại là giá trị có thể gắn vào file import với các biến tương ứng

- Phần quan trọng nhất của file là cột Mặt nạ số mẫu (Mã số văn bản/ Sample Document code): người dùng sẽ ứng biến theo template của Loại văn bản (Document type) đã setup, các prefix của loại văn bản sẽ cách nhau bởi dấu phẩy, ví dụ: counter: 12, day: 11

 

- Chỉ cần điền các trường thông tin có dấu sao, các trường khác có thể bỏ qua, sau đó upload lên hệ thống:

*Lưu ý: Những mục có dấu * là mục bắt buộc điền

  • Loại: Kiểu văn bản (Thông báo, văn bản đến, văn bản đi hay văn bản nội bộ)

  • Loại văn bản: Khen thưởng, khiếu nại hay quyết định (Kiểm tra các loại văn bản trên hệ thống trong mục Tùy chỉnh của Office)

  • Kho lưu trữ: Nơi chứa văn bản (Kiểm tra các kho lưu trữ trên hệ thống trong mục Tùy chỉnh của Office) 

  • Nhóm nội dung: Phân loại văn bản theo từng cây thư mục (Kiểm tra các cây thư mục trên hệ thống trong mục Tùy chỉnh của Office) 

  • Tiêu đề văn bản: Điền tên văn bản

  • Mã số văn bản: điền đúng cú pháp mã văn bản của từng loại văn bản 

  • Gửi từ: điền ID của nhóm thành viên từ Base Account

  • Người nhận: tag @username người nhận hoặc nhóm người nhận là nhóm thành viên từ Base Account

  • Nội dung: Điền nội dung văn bản (nếu có)

 

 

 Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.