Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 12/2021 in

Sửa đổi trên: Mon, 6 Tháng 12, 2021 tại 10:31 SA


1. Hạn chế quyền xem thông tin nhân sự của app admin tại văn phòng mình không quản lý


+ Chặn xem thông tin và cập nhật thông tin liên quan đến nhân sự của văn phòng khác

+ Mặc định sẽ xem được nhân sự ở văn phòng của mình

+ Một số user ngoại lệ sẽ không bị hạn chế theo văn phòng

Note:

+ Một số trang sẽ không phân tách nhân sự theo văn phòng

  • Bảng lương: Vẫn hiển thị đầy đủ thông tin nhân sự
  • Báo cáo nhân sự: Vẫn hiển thị đầy đủ thông tin nhân sự
  • Quy định làm việc: danh sách vi phạm hiển thị đầy đủ

+ Các thông tin đã tạo sẽ hiển thị theo thông tin văn phòng được lưu lại. VD: thông tin được tạo khi nhân sự còn ở văn phòng A, hiện tại nhân sự chuyên sang văn phòng  B thì quản lý văn phòng A vẫn nhìn thấy thông tin này

2. Cập nhật quyền với App admin của HRM


+ Quản lý thông tin nhân sự - trừ quyền tạo nhân sự

+ Xem lương nhân sự - nếu được cấu hình khi khai báo

+ Được đăng ký các chính sách cho nhân sự (nghỉ phép, lịch làm việc, lương, chính sách thuế, chính sách bảo hiểm) - nếu cài đặt cho phép

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.