Base Payroll: Cài đặt công thức trong mẫu bảng lương in

Sửa đổi trên: Wed, 28 Tháng 6, 2023 tại 10:22 SA


Để cài đặt công thức trong bảng lương chính trong Base Payroll bạn truy cập https://payroll.base.vn/ hoặc app Base Payroll trong menu app. Sau đó bạn làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn Mẫu bảng lương > Chọn bảng lương cấn cài đặt


Bước 2: Chọn Sửa > Chọn Cấu hình cộtBước 3: Thêm biến và công thức vào cấu hình

a) Biến có sẵn

Hệ thống chia thành 5 khối các biến có sẵn

- Thông tin nhân sự

- Thông tin lương

- Thông tin thuế

- Thông tin công

Danh sách các biến tự động lấy dữ liệu (Auto) được liệt kê ở danh sách cột bên phải. Bạn chọn vào tên biến muốn chuyển vào bảng lương để dữ liệu được bổ sung.


b) Biến khác:

-  Bạn chọn dấu + để thêm cột mới. Tại đây có các lựa chọn:

+ Hệ thống: Thêm cột biến tự động. Dữ liệu có từ hệ thống
+ Hằng số: Thêm cột có giá trị là hằng số
+ Nhập ngoài: Thêm cột có giá trị là nhập từ file excel
+ Công thức : Thêm cột có giá trị tính toán

Bạn có thể lựa chọn vị trí để chèn hàng 


c) Cấu trúc bảng lương

- ID hệ thống: Key trên hệ thống. Chỉ có đối với biến có sẵn trên hệ thống
- Type: Dạng của cột (tự động công thức, hằng số, nhập liệu)
- Loại dữ liệu: Có 2 lựa chọn Số và văn bản
- Tên hiển thị Tên cột dữ liệu, có thể đổi tên theo yêu cầu
- ID: Mã key của cột. Sử dụng để thêm vào trong công thức của các cột khác

- Định nghĩa:  Định nghĩa dữ liệu đối
+ Auto: Để trống - Dữ liệu tự động lấy từ hệ thống
+ Input: Để trống - Dữ liệu bổ sung khi import file
+ Constant: Điền giá trị hằng số
+ Formula: Điền công thức tính cho cột đó. Công thức sẽ cài đặt dựa trên key của từng biến. VD: Takehome = total_income-total_insurance-total_tax (Định nghĩa: Lương mang về = Tổng thu nhập - Tổng bảo hiểm - Tổng thuế)

- Miêu tả: Giải thích cột

d) Ẩn cột

Bạn muốn ẩn 1 số cột không hiển thị ra bên ngoài bảng lương, bạn nhấn tích chéo biểu tượng con mắt để ẩn cột


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.