Base Payroll: Cài đặt khoảng thời gian áp dụng tại chu kì lương in

Sửa đổi trên: Tue, 27 Tháng 6, 2023 tại 9:16 SA


Để cài đặt khoảng thời gian áp dụng chu kì lương bạn truy cập Base Payroll trên thanh menu app hoặc truy cập https://payroll.base.vn/ sau đó làm theo HD sau:
Bước 1: Chọn Cài đặt


- Chu kỳ hàng tháng

- Chu kỳ mỗi nửa tháng

- Chu kỳ mỗi 2 tuần

- Chu kỳ hàng tuần

Bước 2: Sau khi điền xong chọn "Lưu lại" để hoàn thiện

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.