Base Payroll: Cài đặt khoảng thời gian áp dụng tại chu kì lương in

Sửa đổi trên: Thu, 9 Tháng 12, 2021 tại 9:09 SA


Để cài đặt khoảng thời gian áp dụng chu kì lương bạn truy cập Base Payroll trên thanh menu app hoặc truy cập https://payroll.base.vn/ sau đó làm theo HD sau:
Bước 1: Chọn "Tùy chỉnh" => "Config" 

- Dạng Monthly: Chu kì theo tháng

+ Start day: ngày bắt đầu chu kì

+ Start from: This month (tháng này)/Prev month (tháng trước)
VD: Chọn ngày 1 và This month được hiểu là chọn bắt đầu từ ngày 1 theo chu kì tháng hiện tại
- Dạng Semi Monthly: Chu kì nửa tháng (dạng tự chọn)
+ Period 1 start day: Ngày bắt đầu chu kì thứ 1
Period 2 start day: Ngày bắt đầu chu kì thứ 2
- Dạng Bi-weekly: Chu kì 2 tuần 1 lần

+ Start day: Thứ bắt đầu chu kì
+ First period: Ngày bắt đầu chu kì
- Dạng Weekly:
+ Start day: Thứ bắt đầu
Bước 2: Sau khi điền xong chọn "Lưu lại" để hoàn thiện

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.