Base Payroll: Cách Import thêm dữ liệu vào bảng lương in

Sửa đổi trên: Fri, 7 Tháng 7, 2023 tại 9:11 SA


Để thực hiện import dữ liệu vào bảng lương bạn vào Payroll bằng cách chọn biểu tượng Payroll trên thanh menu app hoặc truy cập https://payroll.base.vn/. Sau đó bạn vào bảng lương cần update và thực hiện theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn dấu mũi tên > chọn nhập dữ liệu 

Bước 2: Chọn các mục ở cột bên phải chuyển sang cột bên trái, thứ tự cột chuyển sang cần phù hợp với thứ tự cột ở file excel

Bước 3: Chọn tệp và chọn file để update > Chọn nhập dữ liệu để hoàn thành nhập dữ liệu lên bảng lương

Bạn tạo 1 file excel có các cột ứng với thứ tự trên payroll. Cột đầu tiên luôn là mã nhân sự

- Bắt đầu từ hàng: chọn dòng bắt đầu chạy dữ liệu trong file

(*) TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT: Nếu cập nhật dữ liệu ngoài các cột input, chọn mũi tên > Chọn nhập dữ liệu đặc biệt và thực hiện các bước tương tự.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.