Base Payroll: Hướng dẫn thêm cột vào Bảng lương in

Sửa đổi trên: Fri, 7 Tháng 7, 2023 tại 9:20 SA


Để thêm cột trong bảng lương của 1 chu kì đang thực hiện bạn vào Base Payroll trên thanh menu app hoặc truy cập https://payroll.base.vn/. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Vào bảng lương tháng cần bổ sung chọn Cấu hình cột

Bước 2: Chọn (+) cột tương ứng với định dạng của cột cần thêm


  • Dữ liệu hệ thống: Cột thông tin đã tạo trên hệ thống từ phần các phần mềm khác: Timesheet, timeoff, …)
  • Hằng số: Cột thông tin hằng số mặc định
  • Nhập ngoài: Cột thông tin sẽ up file excel lên hệ thống
  • Công thức: Cột thông tin tính công thức

Bước 3: Điền tên cột vào mục Tên hiển thị và nhấn chuột vào ID để hệ thống nhận dữ liệu tự động > chọn Lưu lại để lưu thông tin


Lưu ý: Có thể di chuyển vị trí các cột trong bảng lương bằng cách click chuột giữ và thả từng dòng trong bảng lương

(*) Nếu bổ sung cột mới tạo sang bảng lương mẫu có thể chọn Đẩy cấu hình vào mẫu bảng lương


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.