Hệ thống Base hỗ trợ upload các file như thế nào? in

Sửa đổi trên: Wed, 27 Tháng 12, 2023 tại 2:57 CH


1. Loại file hỗ trợ upload:

- Hệ thống Base đang hỗ trợ upload các đuôi file cơ bản như:

  • Các file của office:  txt, doc, docx, rtf, xls, xlsx, xlt, xltx, xlsm, xlsb, xml, ppt, pptx, cvs, pdf, psd 

  • Các file nén zar, zip, gz, bz2, 7z.

  • Các file ảnh cơ bản png, jpg, jpeg, gif  kích thước ảnh lý tưởng < 2000x2000px hoặc <18 triệu điểm ảnh

  • Các file video: mp3, mp4, mov

  • Các file thiết kế: psd, dwg, gif, dxf, dws, dwt 

  • File đồ họa: bmp, 

  • Các file in ấn: plt, tif 

  • Các file âm thanh: m4a

  • Các file khác: ico, cvs ai, eps, kml, kmz, kms, csv, apk, ipa, db, dgn, mrk, x_t, plt, rld, tif, tiff, skp, cad, cdr, rfa, rte, rvt, stp, json, ogg, mp3, mp4, mov, wav, flac, m4a, aac, adts, svg, msg, eml, mpp, step, webm, vsdx, xmind, mmap, dta, rdata, sldprt, slddrw, skp, drw, spt, prt, eprt, sldftp, igs, easm, nc, mcam, stc, heic, log, odt, 3dm

- Chưa hỗ trợ upload các file có đuôi đặc biệt như ios,...

>> Cách xử lý: Với những file hệ thống chưa hỗ trợ upload trực tiếp, bạn có thể nén lại file dưới dạng zip, rar rồi upload lên Base

 

2. Dung lượng file:

- Dung lượng tối đa là 50MB, nếu >50MB sẽ không upload trực tiếp lên hệ thống được. 

>> Cách xử lý: Bạn có thể nén lại file để đảm bảo dung lượng < 50MB hoặc chia nhỏ file hoặc upload lên trang thứ 3 rồi dán link về hệ thống Base.

- Trong 1 lần có thể upload được nhiều file (tùy giới hạn của từng phần, từng app) tuy nhiên tổng dung lượng trong 1 lần upload là 100MB.

- Với những file excel có dung lượng >25MB, Microsoft office không hỗ trợ xem file trực tiếp nên sẽ không xem trực tiếp trên Base.

>> Cách xử lý: Bạn download file về máy tính để xem

 

3. Tên file:

- Không chứa 2 dấu chấm liền nhau, có các kí tự đặc biệt

- Chỉ nên đặt tên file là kí tự chữ, số để đảm bảo file upload không bị lỗi.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.