Hệ thống Base hỗ trợ upload các file như thế nào? in

Sửa đổi trên: Mon, 13 Tháng 12, 2021 tại 11:24 SA


Hiện tại, hệ thống Base đang hỗ trợ upload các đuôi file cơ bản như:

  • Các file của office: word, excel...

  • Các file nén zar, zip

  • Các file ảnh cơ bản jpg, png... kích thước ảnh < 2000x2000px

  • Các file video: mp3, mp4, mov

  • Các file thiết kế: psd, dwg, gif, dxf, dws, dwt 

  • Các file in ấn: plt, tif 

  • Các file âm thanh: m4a

Chưa hỗ trợ upload các file có đuôi đặc biệt như .msg, ios,...

 

Với các file chỉ có dung lượng tối đa là 25MB, nếu qúa 25MB sẽ không upload trực tiếp lên hệ thống được. Bạn có thể nén lại file để đảm bảo dung lượng < 25mb, chia nhỏ file hoặc upload lên trang thứ 3 rồi dán link về hệ thống Base.

 

Tên file không chứa 2 dấu chấm liền nhau, có các kí tự đặc biệt. Chỉ nên đặt tên file là kí tự chữ, số để đảm bảo file upload không bị lỗi.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.