Platform

Đăng nhập vào Base Platform (Lần đầu tiên)
Để đăng nhập vào Base Platform ở lần đầu tiên, bạn làm theo các bước sau đây: Bước 1: Đăng nhập vào hòm thư để lấy thông tin đăng nhập Bước 2. Truy...
Mon, 13 Tháng 12, 2021 tại 1:50 CH
Tắt thông báo về email như thế nào?
Để tắt các thông báo về mail bạn cần xác định email đó là có nội dung như thế nào. 1, Email thông báo nhắc việc hàng ngày Bước 1: Truy cập https://accou...
Mon, 13 Tháng 12, 2021 tại 11:38 SA
Hệ thống Base hỗ trợ upload các file như thế nào?
1. Loại file hỗ trợ upload: - Hệ thống Base đang hỗ trợ upload các đuôi file cơ bản như: Các file của office:  txt, doc, docx, rtf, xls, xlsx, xlt, xltx...
Wed, 27 Tháng 12, 2023 tại 2:57 CH
ID của request/ task/ job... có thay đổi theo nhu cầu được không?
ID của task trong Wework hay tương tự với ID request trong Request, ID job trong Workflow về bản chất tương tự nhau, đều là con số đại diện cho record được ...
Mon, 13 Tháng 12, 2021 tại 11:41 SA
API và webhook?
01. Trước tiên cần phân biệt 2 khái niệm API và Webhook. API hiểu đơn giản là đầu nhận (input), Webhook là nguồn phát (output). 02. Khi nói API của app ...
Wed, 28 Tháng 6, 2023 tại 5:50 CH
Làm quen với phần mềm Base
Fri, 29 Tháng 9, 2023 tại 11:26 SA