ID của request/ task/ job... có thay đổi theo nhu cầu được không? in

Sửa đổi trên: Mon, 13 Tháng 12, 2021 tại 11:41 SA


ID của task trong Wework hay tương tự với ID request trong Request, ID job trong Workflow về bản chất tương tự nhau, đều là con số đại diện cho record được sinh ra trong database. Các số này là định danh, là duy nhất với từng app và có giá trị tăng dần theo thời gian (ví dụ ko có 2 task nào có cùng ID trên cùng 1 domain), (domain ở đây là https://wework.base.vn hoặc https://wework.base.com.vn).
Vì vậy các ID này không thay đổi hay tùy ý xử lý theo nhu cầu được.


Bạn có thể VD nó tương tự như số chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.