Base Wework: Lỡ tay xóa công việc/nhóm công việc/dự án/phòng ban có khôi phục được không? in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 11:22 SA


Nếu lỡ tay xóa công việc/nhóm công việc/dự án/phòng ban thì sẽ không khôi phục lại được. Trước khi xóa công việc/nhóm công việc/dự án/phòng ban đều có một bản thông tin xác nhận lại và có cảnh báo về việc không thể khôi phục lại được dữ liệu sau khi xóa. Vậy bạn cần đọc kĩ các cảnh báo của hệ thống trước khi thao tác xóa nhé.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.