Base Wework

Base Wework: Phân quyền của các loại tài khoản trên Base Wework
Trong hệ thống Base, có 3 cấp độ tài khoản là Owner, Admin và Member. Đối với Base Wework, các loại tài khoản được phân quyền như sau: 1. Owner  Tài ...
Tue, 28 Tháng 6, 2022 tại 2:34 CH
Base Wework: Các lỗi thường gặp khi nhập công việc từ file excel
1. Lỗi Error: level.subtask  - Nguyên nhân: lỗi liên quan đến các cấp công việc con - Cách xử lý: + Kiểm tra các cấp công việc: sắp xếp lần lượt từ công ...
Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 11:22 SA
Base Wework: Một công việc cần nhiều người tham gia thì làm thế nào?
1, Vì sao mỗi công việc chỉ giao được cho 1 người? Trong Base Wework, mỗi công việc chỉ giao được cho 1 cá nhân thực hiện, việc này để đảm bảo nhân sự xác ...
Thu, 5 Tháng 10, 2023 tại 2:17 CH
Base Wework: Công việc được giao nhưng không thấy trong trang Công việc?
Với 1 số các công việc con bạn được giao nhưng không tham gia công việc cha chứa nó, bạn chọn dạng hiển thị này để kiểm tra lại nhé:  
Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 11:21 SA
Base Wework: Lỡ tay xóa công việc/nhóm công việc/dự án/phòng ban có khôi phục được không?
Nếu lỡ tay xóa công việc/nhóm công việc/dự án/phòng ban thì sẽ không khôi phục lại được. Trước khi xóa công việc/nhóm công việc/dự án/phòng ban đều có một b...
Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 11:22 SA
Base Wework: Các con số giới hạn trong Wework
1. Tổng hợp Số lượng Dự án/ Phòng ban hiển thị bên ngoài thanh menu: - Bản web: 300 - Mobile app: 1000 (nếu số lượng phòng ban/ dự án bạn tham gia...
Sat, 16 Tháng 12, 2023 tại 9:04 SA
Base Wework: Hướng dẫn xem báo cáo công việc
Trên Wework hỗ trợ nhiều mục để xem báo cáo công việc riêng của cá nhân ( trong trường hợp  bạn không phải là quản lý dự án/phòng ban nào) Để hiểu rõ đư...
Tue, 27 Tháng 9, 2022 tại 10:14 SA
Base Wework: Hướng dẫn xem công việc đang thực hiện
Trong 1 số báo cáo trên wework, có mục công việc đang thực hiện, hoặc lọc theo thời gian đang thực hiện Vậy " đang thực hiện" nghĩa là như thế nà...
Tue, 27 Tháng 9, 2022 tại 2:20 CH