Base Wework: Hướng dẫn xem công việc đang thực hiện in

Sửa đổi trên: Tue, 27 Tháng 9, 2022 tại 2:20 CH


Trong 1 số báo cáo trên wework, có mục công việc đang thực hiện, hoặc lọc theo thời gian đang thực hiện

Vậy " đang thực hiện" nghĩa là như thế nào. Bạn tham khảo bài hướng dẫn này nhé:

+ Khi bạn tạo bộ lọc theo thời gian thực hiện

Hoặc trạng thái công việc Đang thực hiện


Một công việc được định nghĩa là Đang thực hiện (active) trong khoảng thời gian từ X đến Y là những công việc thuộc 4 trường hợp sau đây:

Ví dụ: Tạo 1 bộ lọc thời gian thực hiện từ 1/5 đến 15/5

+ Một công việc được tạo ra TRƯỚC NGÀY 1/5 và vẫn trạng thái đang là Đang làm

+ Một công việc hiện tại đã hoàn thành, được tạo ra TRƯỚC NGÀY 1/5 và done SAU NGÀY 15/5

+ Một công việc được Done trong khoảng thời gian 1/5 - 15/5

+ Một công việc được tạo trong khoảng thời gian 1/5 - 15/5


Dựa vào định nghĩa này,  bạn có thể sử dụng Thời gian thực hiện để giải quyết các báo cáo cụ thể của mình như:

- Tìm danh sách công việc được hoàn thành vào ngày X

- Tìm danh sách công việc được hoàn thành sau ngày Y

- Tìm danh sách công việc được tạo trước ngày X mà vẫn chưa hoàn thành

.....Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.