Base Wework: Một công việc cần nhiều người tham gia thì làm thế nào? in

Sửa đổi trên: Thu, 5 Tháng 10, 2023 tại 2:17 CH


1, Vì sao mỗi công việc chỉ giao được cho 1 người?

Trong Base Wework, mỗi công việc chỉ giao được cho 1 cá nhân thực hiện, việc này để đảm bảo nhân sự xác định được trách nhiệm của mình với công việc và hoàn thành nó theo đúng kỳ vọng. Đồng thời, quản lý cũng sẽ đánh giá được năng lực làm việc của từng cá nhân để từ đó phân chia công việc phù hợp hơn. Ngoài ra, công việc được giao còn ghi nhận vào báo cáo chi tiết của từng nhân sự.

2, Trường hợp công việc cần phối hợp nhiều người thì xử lý như thế nào?

Trong thực tế, một công việc có thể cần sự kết hợp giữa nhiều người. Trong trường hợp này bạn có thể tham khảo các cách sau:

- Cách 1: Thực hiện tạo 1 công việc chính giao cho người chịu trách nhiêm chính cho công việc và thêm những nhân sự liên quan vào phần người theo dõi

=> Cách này trong báo cáo sẽ chỉ tính công việc cho người được giao, người theo dõi chỉ tham gia theo dõi, comment vào công việc.

- Cách 2: Thực hiện tạo 1 công việc chính và nhiều công việc con giao cho từng người

=> Với cách làm này, tất cả mọi người đều sẽ được tính công việc trong báo cáo, có thể cập nhật kết quả công việc vào công việc mình được giao và tích hoàn thành.

- Cách 3: Thực hiện tạo nhanh nhiều công việc chính bằng tính năng "Giao công việc cho nhiều thành viên". Hướng dẫn tạo tại đây.

=> Cách này mọi nhân sự sẽ đều có được công việc riêng để thực hiện mà người giao chỉ cần tạo 1 lần. Tuy nhiên, tối đa mỗi lần giao là 10 người.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.