Base Wework: Công việc được giao nhưng không thấy trong trang Công việc? in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 11:21 SA


Với 1 số các công việc con bạn được giao nhưng không tham gia công việc cha chứa nó, bạn chọn dạng hiển thị này để kiểm tra lại nhé:


 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.