Base Inside: Kích thước ảnh gợi ý trên Inside in

Sửa đổi trên: Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 4:46 CH


- Ảnh logo, cover của Thông tin công ty


- Ảnh cover và logo của kênh

- Sự kiện: 1260*700, trang chi tiết 930*465px

- Các loại khác: 1260*700px

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.