Base Request | Phân quyền thế nào cho đúng, khi sếp là điểm tắc nghẽn trong quy trình? in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 9:56 SA


Các luồng công việc vận hành trong công ty giống như một dòng chảy. Người ra quyết định trong công ty (sếp) chính là người chịu “lưu lượng” công việc nhiều nhất, bởi mọi kế hoạch, đề xuất đều phải qua sếp phê duyệt mới được tiến hành thực thi. Điều này khiến sếp vô tình trở thành điểm tắc nghẽn trong quy trình. 


Vậy làm thế nào để sếp có thể trao quyền quyết định cho các cấp quản lý bên dưới và theo dõi được hệ thống phân quyền ấy? Mời bạn đọc nội dung chi tiết tại: Thiết lập hệ thống phân quyền trên Base Request.


Base cũng sẵn sàng chia sẻ tới bạn những câu chuyện từ chính Base đã và đang ngày một tối ưu công việc vận hành của mình như thế nào. Nếu quý khách hàng quan tâm, hãy liên lạc với chúng tôi.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.