Case study

Base Request | Phân quyền thế nào cho đúng, khi sếp là điểm tắc nghẽn trong quy trình?
Các luồng công việc vận hành trong công ty giống như một dòng chảy. Người ra quyết định trong công ty (sếp) chính là người chịu “lưu lượng” công việc nhiều ...
Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 9:56 SA
Base Request | Quản trị dòng tiền, dòng thu, dòng chi
Hãy tưởng tượng, nếu một ngày doanh thu của bạn bằng 0, bạn có tính toán được doanh nghiệp sẽ “cầm cự” được trong bao lâu nữa? “Thiếu tiền” hoặc “Hết ti...
Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 9:57 SA
Base Workflow | Chuẩn hoá quy trình sản xuất, kiểm soát tiến độ sản xuất với Workflow
Quản trị sản xuất là một công tác quan trọng trong các doanh nghiệp sản xuất. Một quy trình sản xuất tốt sẽ giúp doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất chính xác...
Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 9:57 SA
Làm thế nào để doanh nghiệp tiến lên giai đoạn tự vận hành & không phụ thuộc vào chủ doanh nghiệp?
Có 4 vai trò mà một nhà sáng lập sẽ trải qua trong suốt hành trình phát triển doanh nghiệp của mình, hành trình này bao gồm 4 chữ D: Doing (thực thi), Decid...
Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 9:57 SA
Business Hierarchy of Needs – Mô hình xác định thứ bậc nhu cầu của doanh nghiệp
Giống như tháp nhu cầu Maslow của con người, một công ty vận hành tốt cần được thoả mãn nhu cầu về doanh thu (sales), lợi nhuận (profit) và trật tự (order),...
Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 9:58 SA