Base Request | Quản trị dòng tiền, dòng thu, dòng chi in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 9:57 SA


Hãy tưởng tượng, nếu một ngày doanh thu của bạn bằng 0, bạn có tính toán được doanh nghiệp sẽ “cầm cự” được trong bao lâu nữa?


“Thiếu tiền” hoặc “Hết tiền” là một trong những lí do thất bại hàng đầu của SME hay Startups.

Việc quản trị dòng tiền càng trở nên quan trọng trong những lúc tình hình kinh doanh gặp khó khăn, chu kỳ quản trị dòng tiền càng tốt thì bạn càng phản ứng nhanh chóng với mọi thay đổi của thị trường và tiết kiệm được các khoản tiền lãng phí không cần thiết.


Trong bài viết này, Base sẽ hướng dẫn quý khách hàng sử dụng Base Request để giải quyết bài toán quản trị dòng tiền, bằng cách chuẩn hoá quy trình duyệt chi/ duyệt thu và Thanh toán thực tế, đồng thời xuất báo cáo dòng tiền để CEO có thể theo dõi theo thời gian thực.

Mời bạn đọc bài viết tại đây: Quản trị dòng tiền với Base Request.


Base sẵn sàng chia sẻ tới bạn những câu chuyện từ chính Base đã và đang ngày một tối ưu công việc vận hành của mình như thế nào. Nếu quý khách hàng quan tâm, hãy liên lạc với chúng tôi.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.