Base Workflow | Chuẩn hoá quy trình sản xuất, kiểm soát tiến độ sản xuất với Workflow in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 9:57 SA


Quản trị sản xuất là một công tác quan trọng trong các doanh nghiệp sản xuất. Một quy trình sản xuất tốt sẽ giúp doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất chính xác, kiểm soát tốt nguyên vật liệu xuất kho, đảm bảo cung cấp sản phẩm cho khách hàng đúng số lượng, chất lượng, thời gian. 


Ngược lại, nếu quy trình không được chuẩn hoá giữa các phòng ban, hàng loạt vấn đề sẽ xảy ra: sản xuất không đúng mẫu mã, số lượng theo yêu cầu, sản xuất thừa gây lãng phí, tồn kho, tiến độ sản xuất không kịp tiến độ giao hàng, hoặc tỉ lệ phế phẩm quá cao so với định mức cho phép…


Để giúp các doanh nghiệp sản xuất có thêm gợi ý để chuẩn hóa quy trình, mời bạn đọc nội dung chi tiết tại: Chuẩn hoá quy trình sản xuất với Base Workflow


Base sẵn sàng chia sẻ tới bạn những câu chuyện từ chính Base đã và đang ngày một tối ưu công việc vận hành của mình như thế nào. Nếu quý khách hàng quan tâm, hãy liên lạc với chúng tôi.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.