Làm thế nào để doanh nghiệp tiến lên giai đoạn tự vận hành & không phụ thuộc vào chủ doanh nghiệp? in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 9:57 SA


Có 4 vai trò mà một nhà sáng lập sẽ trải qua trong suốt hành trình phát triển doanh nghiệp của mình, hành trình này bao gồm 4 chữ D: Doing (thực thi), Deciding (ra quyết định), Delegating (trao quyền), Designing (thiết kế hệ thống). 


Chủ doanh nghiệp tham gia vào cả 4 loại công việc này trong suốt quá trình lớn mạnh của doanh nghiệp, nhưng theo mức độ phát triển của doanh nghiệp, họ cần chuyển đổi dần vai trò của mình, giảm dần Thực thi, tăng dần Thiết kế. Doanh nghiệp cần tự vận hành bằng chính hệ thống của nó, không phụ thuộc vào chủ doanh nghiệp hay bất kỳ một cá nhân nào cả.


Để hiểu chi tiết ý tưởng trên, mời bạn đọc bài viết tại đây: 4 vai trò của founder trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.