Booking - Cài đặt chế độ duyệt đăng ký cho một tài nguyên in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:32 SA


Để cài đặt chế độ duyệt bạn vào Base Booking trên thanh menu app hoặc truy cập link https://booking.base.vn/ và thực hiện theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Tại giao diện trang chủ Booking chọn Tùy chỉnh - Tất cả tài nguyên
=> Chọn 
Tùy chỉnh duyệt tại tài nguyên bạn muốn thiết lập

Bước 2: Bạn chọn các chế độ duyệt phù hợp và nhấn "Lưu lại"

*Kiểu duyệt: 

  • "Một người duyệt": Chỉ cần 1 trong số những người duyệt đưa ra quyết định duyệt => đơn đăng kí được Chấp thuận.

  • "Song song": Có thể thêm người duyệt cố định khác ngoài quản lý tài nguyên.
    Những người duyệt này có thể duyệt mà không xét thứ tự, ai duyệt trước cũng được.

  • "Lần lượt": Có thể thêm người duyệt cố định khác ngoài quản lý tài nguyên. 
    Những người duyệt sẽ duyệt theo đúng thứ tự tag trong thiết lập.

*Người duyệt: Điền danh sách người duyệt, mặc định quản lý tài nguyên luôn nằm trong danh sách người duyệt đăng kí

*Thời hạn duyệt: Điền số giờ thời hạn để người duyệt xử lý các yêu cầu duyệt đơn đăng kí.
Tạo thời hạn sẽ giúp việc Nhắc duyệt hiển thị trong Nhắc việc hàng ngày => tránh quá hạn.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.