Base Office ver 2: Cài đặt email thông báo in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 10:13 SA


Để cài đặt email thông báo văn bản khi ban hành bạn vào https://office.base.vn/ hoặc chọn app Base Office trong thanh menu app. Sau đó, bạn làm theo HD sau:

Bước 1: Chọn "Tùy chỉnh"

Bước 2: Chọn "Loại văn bản" => "Chỉnh sửa" 

Bước 3: Chọn "Gửi email đến tất cả người nhận văn bản"

Bước 4: Tại "Cây thư mục" chọn tích cho phần thông báo email

Bước 5: Tại văn bản, mục "Thông báo email" bạn chọn "Có"


Lưu ý: Các bước trên cần thực hiện đồng bộ ở tất cả các mục để thông báo có thể gửi tới người nhận khi văn bản được ban hành.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.