Base HRM - Hợp đồng: Thao tác in hợp đồng nhân sự in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:03 CH


Để thực hiện thao tác in hợp đồng, bạn truy cập app Base HRM trong kho ứng dụng hoặc theo đường dẫn https://hrm.base.vn/


Bước 1: Tại màn hình làm việc HRM, bạn click chi tiết tên nhân sự cần lấy hợp đồng

Bước 2: Chọn Hợp đồng và văn bản => click tên Hợp đồng cần in


Bước 3: Thực hiện Download hợp đồng nhân sự, kiểm tra lại thông tin và in
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.