Base Overtime: Hướng dẫn chuyển giờ OT sang ngày nghỉ phép in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 5:34 CH


Để chuyển số giờ làm thêm sang ngày nghỉ phép/ nghỉ bù, bạn cần truy cập vào ứng dụng Base Overtime trong kho app hoặc theo đường dẫn https://overtime.base.vn/

 

Bước 1: Bạn vào Cài đặt => Chọn tên chính sách muốn setup chuyển đổi => Chỉnh sửa. Sau đó kéo xuống dưới chọn Cài đặt nâng cao


Bước 2: Tại giao diện này, bạn tích vào mục " Cho phép chuyển đổi giờ làm thêm thành ngày phép "


Sau khi tích chọn, bạn cài đặt công thức để chuyển đổi từ số giờ OT sang ngày phép.

 - normal_hour: số giờ tăng ca ngày

- overnight_hour: số giờ tăng ca  đêm

Ví dụ: nếu thời gian OT ngày hoặc đêm lớn hơn 8h thì sẽ được chuyển thành 1 ngày phép, còn không hơn 8h sẽ không được tính.


Bước 3: Khi 1 đề xuất được tạo, người duyệt sẽ có 2 lựa chọn 

- Duyệt và chuyển thành ngày phép: Người duyệt xác nhận duyệt đề xuất và cho phép số giờ OT chuyển sang ngày phép

- Duyệt: Duyệt đề xuất và không cho chuyển giờ OT sang ngày phép
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.