Base Onboard: Cập nhật tính năng tháng 12/2021 in

Sửa đổi trên: Mon, 20 Tháng 12, 2021 tại 10:13 SA


1. Cho phép tạo nhân viên mới chờ onboard thông qua Webhook


Ở đây có 2 API endpoint

Nếu dùng API 1 khi nhân sự mới sang Base Onboard trạng thái là onboarding , đồng thời gửi email onboard luôn

Nếu dùng API 2, khi nhân sự mới sang Base Onboard trạng thái là pendind , chưa gửi email onboard


2. Cho phép đính kèm Offer letter khi gửi email onboard

Trong form tạo nhân sự mới, có thể dính kèm filw offer:


Trong mẫu email bạn cũng có thể sử dụng biến mặc định của hệ thống để gửi luôn Offer letter bằng biến {offer_link}


3, Bổ sung thêm trường tình trạng hôn nhânCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.