Base Checkin: Cập nhật tính năng tháng 12/2021 in

Sửa đổi trên: Sat, 18 Tháng 12, 2021 tại 11:39 SA


1. Cho phép xuất dữ liệu chấm công bao gồm cả tài khoản đã deactivated (vô hiệu hóa)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.