Base Office ver2: Cài đặt và sử dụng tính năng tạo công việc trong văn bản in

Sửa đổi trên: Tue, 21 Tháng 12, 2021 tại 5:22 CH


Để thêm công việc từ văn bản, bạn vào Base Office từ menu app hoặc truy cập link https://office.base.vn/ Sau đó làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn "Tùy chỉnh" 

Bước 2: Chọn "Loại văn bản" => Chọn "Sửa loại văn bản"

Bước 3: Chọn "Tích hợp quản lý công việc (Base Wework)" => "Lưu lại"

Bước 4: Tạo công việc
Sau khi cài đặt, các văn bản được tạo với loại văn bản đã cài đặt tính năng này sẽ có thêm phần tạo công việc như ảnh dưới đây:

- Khi cần tạo công việc, bạn điền thông tin liên quan tới công việc và chọn "Tạo mới" công việc sẽ được liên kết sang Base Wework


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.