Base Office ver2 - Thiết lập cách duyệt văn bản lần lượt in

Sửa đổi trên: Thu, 23 Tháng 12, 2021 tại 10:54 SA


Để thiết lập cho người duyệt văn bản lần lượt bạn vào Base Office từ menu app hoặc truy cập theo link https://office.base.vn/ Sau đó, bạn chọn Tùy chỉnh và thực hiện theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Loại văn bản" => "Chỉnh sửa"

Bước 2: Chọn tích tại "Những người xem duyệt sẽ duyệt văn bản một cách lần lượt" => "Lưu lại"


Sau khi hoàn thiện lưu thì những văn bản được tạo từ Loại văn bản có cài đặt trên và có cài đặt xét duyệt sẽ áp dụng duyệt lần lượt trước khi được ban hành.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.