Base Office Ver2: Thiết lập SLA cho người duyệt văn bản in

Sửa đổi trên: Thu, 23 Tháng 12, 2021 tại 11:08 SA


Để thiết lập SLA cho người duyệt văn bản bạn vào Base Office từ menu app hoặc truy cập theo link https://office.base.vn/ Sau đó, bạn chọn Tùy chỉnh và thực hiện theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Loại văn bản" => "Chỉnh sửa"

Bước 2: Chọn tích tại "Bật SLA" => "Điền số giờ"=> "Lưu lại"

Sau khi lưu cài đặt, những văn bản được tạo từ loại văn bản này và có xét duyệt sẽ tính SLA cho từng người duyệt.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.