Base Office Ver2: Cách in văn bản theo mẫu in

Sửa đổi trên: Thu, 23 Tháng 12, 2021 tại 2:52 CH


Để thiết lập mẫu in cho văn bản bạn vào Base Office từ menu app hoặc truy cập theo link https://office.base.vn/ Sau đó, bạn chọn Tùy chỉnh và thực hiện theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn "Loại văn bản" => "Sửa mẫu in"

Bước 2: Tạo mẫu văn bản bằng file dạng .doc hoặc .docx

- Sử dụng các biến có sẵn để thêm và lấy thông tin khi in văn bản theo mẫu

- Các biến:

{creator} Tạo bởi

{name} Tên văn bản

{content} Nội dung văn bản

{type} Loại văn bản

{code} Mã số văn bản

{collection} Nhóm nội dung

{storage} Kho lưu trữ

{followers} Người theo dõi

{reviewers} Xét duyệt văn bản

{recipients} Người nhận

{released_date} Ngày ban hành

{effective_date} Ngày có hiệu lực

{expired_date} Ngày hết hạn

{since} Created at

VD file như mẫu:

Bước 3: Bạn chọn file đã tạo để up vào mẫu => "Lưu lại"

- Sau khi upload file:

- Ở văn bản cần in chọn mũi tên => chọn "In văn bản theo mẫu"

- File sau khi xuất


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.