Base Office Ver2: Cách tạo phiên bản cha và liên kết văn bản in

Sửa đổi trên: Fri, 24 Tháng 12, 2021 tại 1:54 CH


Trong office, nếu có những văn bản có nhiều phiên bản thì bạn có thể liên kết chung cùng một phiên bản cha để có thể xem các phiên bản dễ dàng. Để thực hiện tạo phiên bản cha và liên kết bạn vào Base Office từ menu app hoặc truy cập theo link https://office.base.vn/. Sau đó bạn làm theo hướng dẫn sau:

1, Đối với văn bản đã tạo

Bước 1: Vào văn bản cần thêm phiên bản cha chọn mũi tên => "Chỉnh sửa hiên bản cha"

Bước 2: Chọn "Thêm phiên bản cha" 

Bước 3: Điền thông tin phiên bản cha => "Lưu lại"

- Tên phiên bản cha: Thêm tên phiên bản cha
- Nhóm nội dung: chọn nhóm nội dung cho phiên bản cha
- Loại văn bản: chọn loại văn bản cho phiên bản cha
Bước 4: Nhập tìm kiếm tên phiên bản cha để chọn => "Lưu lại"

- Kết quả nhận được


2. Đối với văn bản tạo mới

Trong giao diện văn bản mới, mục Liên kết phiên bản, bạn chọn "Tạo mới" để thêm phiên bản cha và làm tương tự các bước mục 1.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.