Base Payroll - Thiết lập lấy dữ liệu trường tùy chỉnh Schedule sang bảng lương in

Sửa đổi trên: Mon, 27 Tháng 12, 2021 at 2:17 CH


Để thiết lập lấy dữ liệu từ trường tùy chỉnh của Schedule sang bảng lương Payroll bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Bạn truy cập Base Schedule từ menu app hoặc link https://schedule.base.vn/ => Chọn "Cài đặt" => "Lịch làm việc" => biểu tượng dấu mũi tên chọn "Công thức"

Bước 2: Chọn "Thêm" và cài đặt công thức cho dữ liệu cần chuyển sang Payroll => "Lưu"

Bước 3: Chọn Base Payroll từ menu app hoặc truy cập link https://payroll.base.vn/, chọn template bạn muốn lấy dữ liệu từ schedule

Bước 4: Chọn mũi tên => chọn "Config columns" 

Bước 5: Chọn "+Auto column" và điền Sys ID theo cú pháp"custom_schedule_fieldid" => "Save"


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.